Mantolama

Dış Cephe Mantolama

Mantolama da denilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllardan bu yana Avrupa ülkelerinde standartlarla belirlenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize maalesef rötarlı gelen bu ısı tasarruf sistemi sebebi ile; enerji satan bir ülke iken, dışarıdan enerji satın alan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. Yerküre üzerindeki kaynakların hızla tükendiği düşünüldüğünde tasarruf tedbirlerimizi almak için daha fazla gecikmememiz gerekliliği açıkça görülmektedir.
Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi,kalorifer,klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji,mantolama tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir.Eğer binalarımızın temel ve çatılarında da ısı yalıtımı yapılmışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır.Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır.Binalarımızda en önemli ısı kayıpları kolon ve kirişlerden kaynaklanmaktadır bu sebep ile iç duvarlarda yapılacak Mantolama tatbikatları asla sonsuz ömürlü olamayacaktır,dış cephede ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra Mantolama sistemlerinde tatmin edici sonuç alınamaz.Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.
Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır. Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile kaplanan bir binanın korozyon problemi yaşamayacağını, yaşının sabitleneceğini ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet verebileceğini unutmayınız.